کتاب تعمیرکار

اثر برنارد مالامود از انتشارات نشر چشمه - مترجم: شیما الهی-جایزه پولیتزر

بازپرس به طرف همكارش سر تكان داد و گفت:«مطمئن باشيد لازم است، ولاديسلاو گريگوريوويچ. اما هر طور ميل شماست. باشد بعد. البته مطلب ديگری هم هست، فكر می‌كنم بايد درباره كل پروسه تحقيق هم صحبت كنيم، حداقل به طور كلی.»


خرید کتاب تعمیرکار
جستجوی کتاب تعمیرکار در گودریدز

معرفی کتاب تعمیرکار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تعمیرکار


 کتاب منظری به جهان
 کتاب بر باد رفته
 کتاب یکی از ما
 کتاب مارچ
 کتاب نوری که نمی توانیم ببینیم
 کتاب جوخه زمان