کتاب رویاهای قطار

اثر دنیس جانسون از انتشارات ورا - مترجم: علی معصومی -جایزه پولیتزر

در تابستان ۱۹۱۷ رابرت گرينی‌ير در طرح كشتن يك كارگر چينی كه در هنگام دزديدن كالايی از انبارهای شركت راه‌آهن بين‌المللی اسپوكن در پنهندل آيداهو گير افتاده يا به هر حال به آن متهم شده بود شركت كرد. سه نفر از دارودسته‌ی راه‌آهن، دزد را گرفتند و به بالای ساحل طولانی به طرف پل در حال ساخت در ارتفاع پنجاه پايی بالای دروخانه‌ی مويی كشاندند. ناله‌های تند پر حجمی از دهان مرد چينی بيرون می‌آمد. چينی مانند راسويی در گونی پيچ و تاب می‌خورد و با دست آزادش به مردی كه گردن او را گرفته بود و پيش می‌برد مشت می‌زد و می‌كوشيد او را از خود دور كند؛


خرید کتاب رویاهای قطار
جستجوی کتاب رویاهای قطار در گودریدز

معرفی کتاب رویاهای قطار از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب رویاهای قطار


 کتاب پیرمرد و دریا
 کتاب هدیه هومبولت
 کتاب دوره گردها
 کتاب جوخه زمان
 کتاب ساعت ها
 کتاب زندگی بی دغدغه آمریکایی