برندگان جایزه پولیتزر

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه پولیتزر داستان
 کتاب به رنگ ارغوان

کتاب به رنگ ارغوان

اثر آلیس واکر از انتشارات همان


 کتاب چتر سبز

کتاب چتر سبز

اثر ریچارد پاورز از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب زندگی کوتاه شگفت انگیز اسکار وایو

کتاب زندگی کوتاه شگفت انگیز اسکار وایو

اثر جونو دیاز از انتشارات خزه


 کتاب بوی خوش کوهستان غریب

کتاب بوی خوش کوهستان غریب

اثر رابرت اولن باتلر از انتشارات خوب


 کتاب تعمیرکار

کتاب تعمیرکار

اثر برنارد مالامود از انتشارات نشر چشمه


 کتاب پسران نیکل

کتاب پسران نیکل

اثر کولسون وایتهد از انتشارات خوب


 کتاب روابط خارجی

کتاب روابط خارجی

اثر آلیسون لوری از انتشارات همان


 کتاب یادداشت های کشتیرانی

کتاب یادداشت های کشتیرانی

اثر آنی پرولکس از انتشارات نگاه


 کتاب دفترچه خاطرات سنگی

کتاب دفترچه خاطرات سنگی

اثر کارول شیلدز از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب حرامیان

کتاب حرامیان

اثر ویلیام فاکنر از انتشارات نیلوفر