برندگان جایزه پولیتزر

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه پولیتزر داستان
 کتاب یک افسانه

کتاب یک افسانه

اثر ویلیام فاکنر از انتشارات معین


 کتاب A Confederacy of Dunces

کتاب A Confederacy of Dunces

اثر جان کندی تول از انتشارات معیار علم


 کتاب به رنگ ارغوان

کتاب به رنگ ارغوان

اثر آلیس واکر از انتشارات همان


 کتاب چتر سبز

کتاب چتر سبز

اثر ریچارد پاورز از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب زندگی کوتاه شگفت انگیز اسکار وایو

کتاب زندگی کوتاه شگفت انگیز اسکار وایو

اثر جونو دیاز از انتشارات خزه


 کتاب بوی خوش کوهستان غریب

کتاب بوی خوش کوهستان غریب

اثر رابرت اولن باتلر از انتشارات خوب


 کتاب تعمیرکار

کتاب تعمیرکار

اثر برنارد مالامود از انتشارات نشر چشمه


 کتاب پسران نیکل

کتاب پسران نیکل

اثر کولسون وایتهد از انتشارات خوب


 کتاب روابط خارجی

کتاب روابط خارجی

اثر آلیسون لوری از انتشارات همان


 کتاب یادداشت های کشتیرانی

کتاب یادداشت های کشتیرانی

اثر آنی پرولکس از انتشارات نگاه