کتاب تعمیرکار

اثر برنارد مالامود از انتشارات نشر چشمه - مترجم: شیما الهی-جایزه پولیتزر

بازپرس به طرف همكارش سر تكان داد و گفت:«مطمئن باشيد لازم است، ولاديسلاو گريگوريوويچ. اما هر طور ميل شماست. باشد بعد. البته مطلب ديگری هم هست، فكر می‌كنم بايد درباره كل پروسه تحقيق هم صحبت كنيم، حداقل به طور كلی.»


خرید کتاب تعمیرکار
جستجوی کتاب تعمیرکار در گودریدز

معرفی کتاب تعمیرکار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تعمیرکار


 کتاب به رنگ ارغوان
 کتاب چتر سبز
 کتاب زندگی کوتاه شگفت انگیز اسکار وایو
 کتاب بوی خوش کوهستان غریب
 کتاب تعمیرکار
 کتاب پسران نیکل