برندگان جایزه پولیتزر

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه پولیتزر داستان
 کتاب تعمیرکار

کتاب تعمیرکار

اثر برنارد مالامود از انتشارات نشر چشمه


 کتاب پسران نیکل

کتاب پسران نیکل

اثر کولسون وایتهد از انتشارات خوب


 کتاب رویاهای قطار

کتاب رویاهای قطار

اثر دنیس جانسون از انتشارات ورا


 کتاب روابط خارجی

کتاب روابط خارجی

اثر آلیسون لوری از انتشارات همان


 کتاب یادداشت های کشتیرانی

کتاب یادداشت های کشتیرانی

اثر آنی پرولکس از انتشارات نگاه


 کتاب دفترچه خاطرات سنگی

کتاب دفترچه خاطرات سنگی

اثر کارول شیلدز از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب حرامیان

کتاب حرامیان

اثر ویلیام فاکنر از انتشارات نیلوفر


 کتاب نفس عمیق

کتاب نفس عمیق

اثر آن تایلر از انتشارات نشر ثالث


 کتاب عاشقانه تاریک عمیق

کتاب عاشقانه تاریک عمیق

اثر جویس کارول اوتس از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب حومه

کتاب حومه

اثر ویلیام فاکنر از انتشارات نشر چشمه